Biznes

Luty 5, 2020

Świadectwo pracy. Na co zwrócić uwagę po zmianach?

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, który otrzymuje pracownik w momencie rozwiązania stosunku pracy. Zawiera ono informacje niezbędne w dalszym przebiegu pracy zawodowej i nabycia uprawnień emerytalnych. […]
Styczeń 22, 2020

BDO, czyli Baza Danych o Odpadach

Baza Danych o Odpadach (BDO) to rejestr, w którym od 1 stycznia obowiązkowo powinni być wpisani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i gospodarujący odpadami. Wpis do […]
Styczeń 2, 2020
„Mały ZUS” dla małych firm

„Mały ZUS” dla małych firm

„Mały ZUS” to ulgi dla przedsiębiorców w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczą one ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Składki zdrowotne, nawet jeżeli mamy prawo […]
Grudzień 15, 2019

Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek, który będzie obowiązywał w rozliczeniach podatkowych już od stycznia 2020 roku zastąpi dotychczasowe konta, na które były wpłacane należności podatkowe PIT, CIT i VAT.   […]
Napisz do nas!