Styczeń

Styczeń 22, 2020

BDO, czyli Baza Danych o Odpadach

Baza Danych o Odpadach (BDO) to rejestr, w którym od 1 stycznia obowiązkowo powinni być wpisani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i gospodarujący odpadami. Wpis do […]
Styczeń 2, 2020
„Mały ZUS” dla małych firm

„Mały ZUS” dla małych firm

„Mały ZUS” to ulgi dla przedsiębiorców w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczą one ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Składki zdrowotne, nawet jeżeli mamy prawo […]
Napisz do nas!