20 marca 2024

Limit dochodowy przy emeryturach i rentach

Ograniczenia w dorabianiu do emerytury lub renty Dorabiasz do emerytury lub renty, a nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego? Uważaj, aby zbyt wysokie dochody z pracy, […]
15 marca 2024

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – korzystna dla pracodawcy Umowę zlecenie ciągle postrzegasz jako atrakcyjna formą zatrudnienia?! Pomimo, że pensja jaką musisz wypłacić z tego tytułu pracownikowi jest uzależniona […]
19 lutego 2024

Przychód ze szkolenia

Przychód ze szkolenia wolny od podatku dochodowego Stawiasz na wiedzę, profesjonalizm i jakość pracy w swojej firmie. Twoim priorytetem muszą być więc kwalifikacje zawodowe pracowników, które […]
22 września 2022

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Możesz się starać o jednorazowe wsparcie finansowe z powiatowego urzędu pracy.   Dotację na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz mógł uzyskać, jeśli jesteś: […]
8 września 2022

Ulga termomodernizacyjna dla klimatu

Ulga termomodernizacyjna, to zachęta do podjęcia działań poprawiających jakość powietrza w Twoim miejscu zamieszkania, a w konsekwencji w całym kraju. Ważnym krokiem wspierającym proekologiczne przedsięwzięcia była […]