20 marca 2024

Limit dochodowy przy emeryturach i rentach

Ograniczenia w dorabianiu do emerytury lub renty Dorabiasz do emerytury lub renty, a nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego? Uważaj, aby zbyt wysokie dochody z pracy, […]
15 marca 2024

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – korzystna dla pracodawcy Umowę zlecenie ciągle postrzegasz jako atrakcyjna formą zatrudnienia?! Pomimo, że pensja jaką musisz wypłacić z tego tytułu pracownikowi jest uzależniona […]
19 lutego 2024

Przychód ze szkolenia

Przychód ze szkolenia wolny od podatku dochodowego Stawiasz na wiedzę, profesjonalizm i jakość pracy w swojej firmie. Twoim priorytetem muszą być więc kwalifikacje zawodowe pracowników, które […]
26 marca 2023

PIT-11 dla Ukraińców

PIT-11 dla Ukraińców zatrudnionych na umowę o pracę PIT-11 powinien otrzymać każdy pracujący w Polsce obcokrajowiec, w tym Ukrainiec, który nabył polską rezydencję podatkową. Pracownik z […]
21 marca 2023

Dywidenda – udział w zysku spółki

Dywidenda – udział w zysku spółki Dywidenda to nic innego, jak udział w podzielonym zysku wypracowanym przez spółkę. Tym samym każdy akcjonariusz lub wspólnik spółki kapitałowej […]